Nan-shu's Body

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nan-shu’s Body
NanShuBody.png
Land Chu-Teng
Location Star Palace
Role Star Light


Nan-shu’s Body ( Na N Shi YuKa Ra Da, ナンシュの体, Nanshu no karada) is the body of Nan-shu. It can be found in the Guard of Chu-Teng's Room, the 5th room of the Star Palace. Nan-shu left his body behind so it would be easier for him to survive in Ge-Teng. If you replace the dead flowers in front of the body with the Flowers, it will get up and give you the Nose ROM.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
When Nan-shu was ordered to become the Guard of Chu-Teng, he left only his body behind in a room in order to go to Ge-Teng. Lacking a head, his body can barely move. Other lights no longer visit this room. Nan-shu's existence is on the verge of being forgotten by all.

Trivia

  • Nan-shu's Body is depicted with a neck in the Chu-Teng Tablet, which is absent in the 3D renders.
Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei