Chui-hei

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chui-hei
Chui-hei.png
Land Chu-Teng
Location Ge-Teng
Role Supreme Darkness


The Supreme Darkness Chui-hei ( Chi Yu I He I , チュイへイ, Chuihei) is the antagonist of Chu-Teng and leader of Ge-Teng. He can only be encountered during the ending of the game. Chui-hei and Nan-shu were born from the same Koan and are twin brothers.

Chu-Teng Tablet Entry

(Chui-hei has no entry; static is displayed)

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei