Sang-lian

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-lian
SangLian.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Seven Priests


Sang-lian ( Sa N Ri Ya N , 神官サンリャン, Shinkan sanryan) is one of the Seven Priests that serve Yue-yin. He can be found by typing 3 3 3 into Sufiku.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
One of the seven priests serving
Yue-yin of the Moon Palace.
Sang-lian has been entrusted with
the brown pearl. Recently there
have been rumors that the priests'
rooms, which are located in
different spatial dimensions, are
growing dim.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei