Sang-wu

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-wu
SangWu.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Seven Priests


Sang-wu ( Sa N Su , 神官サンウー, Shinkan san'ū) is one of the Seven Priests that serve Yue-yin. He can be found by typing 3 1 3 into Sufiku.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
One of the seven priests serving
Yue-yin of the Moon Palace.
Sang-wu has been entrusted with
the green pearl.

Personality
Sang-wu is a proud light of the
Moon. He believes the job of the
seven priests to protect the Seven
Pearls is more important than
anything else.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei