Sang-san

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-san
SangSan.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Seven Priests


Sang-san ( Sa N Sa N , 神官サンサン, Shinkan sansan) is one of the Seven Priests that serve Yue-yin. He can be found by typing 2 1 2 into Sufiku.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
One of the seven priests serving
Yue-yin of the Moon Palace.
Sang-san has been entrusted with
the red pearl. In the event of an
emergency in which the priests
cannot protect the Seven Pearls
by their own hands, each priest
will entrust their respective pearl
to the Seven Shells Family.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei