Sang-si

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Sang-si
SangSi.png
Land Chu-Teng
Location Underground Palace
Role Seven Priests


Sang-si ( Sa N Su , 神官サンスー, Shinkan sansū) is one of the Seven Priests that serve Yue-yin. He can be found by typing 2 3 2 into Sufiku.

Chu-Teng Tablet Entry

Habitat and Role
One of the seven priests serving
Yue-yin of the Moon Palace.
Sang-si has been entrusted with
the black pearl. The black pearl is
strong and has the ability to
gather up the other pearls. The
one who acquires the Seven
Pearls, the treasure of the Moon
Palace, rules the palace. It is the
priests' duty to protect the pearls
with their lives.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei