Chi-tou

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chi-tou
ChiTou.png
Land Chu-Teng
Location Ge-Teng
Role Darkness


The Sun of Darkness Chi-tou ( Chi I To U , 暗黒の太陽チイトウ, Ankoku no taiyō chiitou) is one of the darkness outside Ge-Teng.

Chu-Teng Tablet Entry

Role and Personality
Ru-hou and Chi-tou were
originally lights,
but they were banished to
Ge-Teng for being planets that
gave rise to misfortune.
Chui-hei saved them and
transformed them into darkness.
Chi-tou is trying to take over
Chu-Teng and rule over it
as the Sun of Darkness.

Chu-Teng Characters
Protagonist Rin
Milky Way Teng-houTakochuStardust Clan
Inner Heaven Nan-shuAh & UngSu-game ClanTwins from Tong-Nou (Dadezu & ZazezuBabebu & BabeboJido & JizoBibo & Pipo) • Yo-a-mong
Star Palace Suin-shinSe-yinKuiShi-tsuShinChoTsu-tangTeiTorikaraNan-shu's BodyHekiStardust ClanMai-chiuCopier
Moon Palace Yue-yinSeven Priests (Sang-yiSang-erSang-sanSang-siSang-wuSang-lianSang-qi) • Sang-nyuiZako-yinSeven Shells FamilyTsukiusa-yinSango-jinFountain GatekeeperXi-liao & Xiong-tsuChu-yinSho-yinChing-yinMeditating Giant Clan (OmedamaHashiraSufiku)
Sun Palace Tai-yangKae-yangKoh-yang
Darkness Dark AmoebasKujiraYamihyoYaminChi-touRu-houChui-hei