Moku-gyou's partner

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Moku-gyou's partner
MokuGyouPartner.png
Land Ming-ken
Location Mingke-shu
Role King's Assistant


Moku-gyou's partner is the unofficial name given to the creature resembling a bird who resides on top of Moku-gyou's head. Moku-gyou's partner is supposed to defend the king by pecking at ants, which he is allergic to. Moku-gyou's partner is evidently not very good at their job, doing nothing when Rin presents an ant or a Koma to the king.

Eastern Mind Characters
Reincarnations RinByouTouShaKaiJinRetsuZenGyou
Land of Life Moku-gyou & Moku-gyou's partnerZoh-gaeru FamilyTabelinai
Land of Desire King-gyouChi-fangPu-ryaoShow-miNai-naiTake-yaccoTwei-tweiLong-ri & Long-yuiRotating Boulder
Land of Time Ka-gyouYing & YangGa-showT.B.C.
Land of Dreaming Sui-gyouAh & UngMong-iMong-aruZuo-mongPang-xie
Central Mountain Tou-gyouTwins from Tong-Nou (Bibo & PipoBabebu & BabeboJido & JizoDadezu & Zazezu)
Phantom Marketplace Mai-chiu
Every Land A-mong Family (Ichi-a-mongNi-a-mongSan-a-mongYo-a-mongGoh-a-mong) • Fang-shing