Zuo-mong

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search

Zuo-mong ( Zu O Mo N) is a yellow blob with a single eye: the Eyeball of Dreaming that brings dreams to The Land of Dreaming. He is known as the "living apparatus" and is attached to the abdomen of Sui-gyou. When Rin visits Tong-Nou, Zuo-mong's eye has become defective and must be replaced by Byou using his Wrench

Eastern Mind Characters
Reincarnations RinByouTouShaKaiJinRetsuZenGyou
Land of Life Moku-gyou & Moku-gyou's partnerZoh-gaeru FamilyTabelinai
Land of Desire King-gyouChi-fangPu-ryaoShow-miNai-naiTake-yaccoTwei-tweiLong-ri & Long-yuiRotating Boulder
Land of Time Ka-gyouYing & YangGa-showT.B.C.
Land of Dreaming Sui-gyouAh & UngMong-iMong-aruZuo-mongPang-xie
Central Mountain Tou-gyouTwins from Tong-Nou (Bibo & PipoBabebu & BabeboJido & JizoDadezu & Zazezu)
Phantom Marketplace Mai-chiu
Every Land A-mong Family (Ichi-a-mongNi-a-mongSan-a-mongYo-a-mongGoh-a-mong) • Fang-shing