Long-ri and Long-yui

From Osamu Sato Wiki
Jump to navigation Jump to search
Long-ri and Long-yui
LongRiLongYui.png
Land Yui-wang
Location Secret Room
Role Creatures


Their “ball” form
Long-ri's ball design featured in The Art of Computer Designing.
Long-yui's ball design featured in The Art of Computer Designing.

Long-ri and Long-yui (Ro N Ri I & Ro N Yu I) are a pair of Ball Dragons that reside in Yui-wang. Clicking on a ball will cause the dragon inside to come out and spit fire; getting both to do this at the same time will generate a Golden Flower.

Eastern Mind Characters
Reincarnations RinByouTouShaKaiJinRetsuZenGyou
Land of Life Moku-gyou & Moku-gyou's partnerZoh-gaeru FamilyTabelinai
Land of Desire King-gyouChi-fangPu-ryaoShow-miNai-naiTake-yaccoTwei-tweiLong-ri & Long-yuiRotating Boulder
Land of Time Ka-gyouYing & YangGa-showT.B.C.
Land of Dreaming Sui-gyouAh & UngMong-iMong-aruZuo-mongPang-xie
Central Mountain Tou-gyouTwins from Tong-Nou (Bibo & PipoBabebu & BabeboJido & JizoDadezu & Zazezu)
Phantom Marketplace Mai-chiu
Every Land A-mong Family (Ichi-a-mongNi-a-mongSan-a-mongYo-a-mongGoh-a-mong) • Fang-shing